Çamşıh Ozanları

aliertekin mehmetalikarababa alirizayalcin fezullahcinar mahmuterdal
ali metin
aliertekin mehmetalikarababa alirizayalcin fezullahcinar mahmuterdal
Çamşıh Kültürü ve Çamşıh Sevdalıları PDF Yazdır e-Posta
Ali Haydar Yalçın tarafından yazıldı.   
Salı, 01 Mart 2011 14:07

Çamşıh Kültürü ve Çamşıh Sevdalıları


Çamşıhta doğup büyümüş insanlarımızın bu kültüre katkıları ne olmuş irdelemek yerinde olur sanırım.

Çamşıh nüfusu tahminen 6000 civarındadır.1960 lı yıllardan sonra göç furyasında Çamşıh insanları da
köylerini terk ederek dünyanın her yerinde ikamet etmeye başlamışlardır. Yurt
içinde hemen hemen her il ve ilçede Çamşıh’lıya rastlamak mümkün olduğu gibi
başta Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtalarında birçok Çamşıh lı akraba ve dostlarımız yaşamaktadır.

Her Çamşıh'lı dostumuz gittikleri bölgelerde doğdukları baba vatanlarını en
güzel şekilde gündeme getirerek Çamşıh kültüründen ve Ozanlarından
bahsetmektedir. Buna inanıyor ve biliyoruz ki Çamşıhlı olup da bunu yapmıyorsa
o zaten Çamşıhlı değil dünya insanıdır.

Çamşıh önderleri ne yapmış neler yapıyor.Çok eskilere doğru gidersek Çamşıh’a
gönül vermiş Çamşıhlıları ben anımsadığımı burada yazmak
istiyorum.Çamşıh’lıların Çamşıh bölgesine (SİNEMİN YAZISINA)yerleşmesinden
sonra Hüseyin Abdalın torunu Büyük Mahmut ağa döneminde Osmanlıya baş
kaldırması, Çamşıhlıların geçicide olsa Çamşıh Cumhuriyeti ilan etmesi, Kendi
bölgesinde hep önder olup halkı yönlendirmesi kültürüne sahip çıkması, insan
hak ve özgürlüklerine sahip çıkıp ezilmişleri korumak maksadıyla hayatı
pahasına Osmanlıyla harp etmesi ve sonunda kaçıp kendi toprağında değil de
Malatya da ölmesi örneğinde derin manalar çıkar bu tarihimizin bir
yönüdür.Mahmut ağadan sonra kardeşleri, torunları ve sülalesi toplumuna,
kültürüne, gelenek ve göreneklerine sahip çıkarak dedeleri Hüseyin Abdal’dan
gelen ozanlık geleneğini günün koşullarına uyarlayarak günümüze değin taşımada köprü
olmuşlardır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Günümüzde Ozan MAHMUT ERDAL  2010 yılın da vefat etmiş bir Çamşıh ozanıdır.59 yıl bu kültüre hizmet etmiş küçük yaşlarda TRT ye giderek Çamşıh ağzı türküleri ile Çamşıhının literatüre geçmesine vesile olmuş bir ozanımızdır.Son 15-20 yılını Radyo,Tv.lerde programlar yaparak geçirmiş hep kültürüne katkı koymuştur.

Dünyaca ünlü bir ozanın AŞIK VEYSEL’in yetişmesinde Çamşıh’lı ALİ AĞA’nın emek
vermesi, şu an anımsadığım Çamşıhlı eski ozan ve şairlerden günümüze dek adları
ulaşabilen kadın şairlerden Elif Etne,Hatice Mihrap,Tamey Ana, diğer ozan ve
şairlerden Dertli Gulam,Nesimi,Aşık Hüseyin,Battal Karababa,Aziz
Toprak,Sıtkı,Aşık Muhlusi,Celal Dede,Gatıh Dede,Hasan Çavuş,İsmail Toprak,ve
onlarcası da Çamşıh için unutulmaz eserler bırakarak Çamşıh Kültürünü geleceğe
taşımada katkı koymaları da bir gerçektir..
 Ozan Feyzullah Çınar ününü Çamşıh dışına Çamşıh'lılığını Çamşıh ağzı türkülerini yurt dışına Fransa’lara taşımış ödüller almış yurt içinde bir ekol olmuş ozanımızdır. Aşık Ali Metin besteleriyle şiirleriyle gönüllerde taht kurmuş onunda Çamşıh Kültürüne katkısı olmuştur,
M.Ali Karababa bu ozanımızda Çamşıh kültürüne yazdıklarıyla besteleriyle katkı
koymuştur.Ali Rıza Yalçın bu şair ve ozanımızda Çamşıhına faydalı eserler
bırakmış kültürümüzü yaşatmada mücadeleler vermiştir.Ekin idim oldum harman
türküsü Fransa da Ruhi Su tarafından ödül almıştır.Ali Ertekin de yazdığı
şiirleriyle yapılan türkülerle sağlıklı olmamasına rağmen Çamşıh’ına önemli
katkıları olmuştur.
Bu gün 2011de günümüz ozanlarımıza ve şairlerimize baktığınızda yaşayan ozanlarımızdan
Hüseyin Gazi Metin Dede, bu ozanımızda sık sık Avrupaya giderek sahnelere çıkar, Cemler yürütür her gittiği yerde
Çamşıh Kültüründen bahseder tanıtır. Almanya da Ali Yalçın genç Ozanımız TV
programları yaparak Çamşıh ve Kültürüne katkı sağlamaya devam ediyor, Antalya
da İlyas Şimşek, programlarında devamlı Çamşıh ve Kültüründen Örnekler vermekte
katkı sağlamaktadır. Ankara da Hüseyin Karakoç ve Murat Metin ve Zeynep
KarababaTv Radyo programlarında türkülerinde hep Çamşıh vardır. Dr. Doğan
Kayanın yazdığı Çamşıh Ozanları 1 kitabındaki 44 ozan ve şair, Ali Haydar
Yalçın’ın "bendeniz"yazdığı Çamşıh Ozanları 2 kitabındaki 45 ozan ve şairde hep Çamşıh
kültürü için kültürlerini geleceğe taşımak için çaba saffetmiş fedakâr
dostlarımız ve kardeşlerimizdir.
 
Kültürümüze katkı koyan hatta bu kültürü gençlerimizin beynine yazan
anımsadığım değerli Öğretmenlerimiz,Hasan Şahinden başladığımızda,İbrahim
Şahin,Rabia Şahin,Abidin Sönmez,Cafer Doğan,Ali Tuna,Çetin Tuna,Hasan
Toprak,Aziz Toprak,Kamber Şimşek,Kamber Yalçın ,Veli Yalçın,H.İbrahim
Yalçın,Haydar Yalçın daha onlarca şu an anımsamadığım öğretmenlerimiz azmı
uğraş vermişlerdir.

Başlarda Çamşıh Kültür Derneğini kuran Alirıza Yalçın,Aşur Etlik ve
diğerleri,sonraları dernek başkanlığı yapmış ve devamını sağlamış değerli
dostlarımız, Mehmet Ali Şimşek,Battal Şimşek ,Zülfükar Şimşek,Erdoğan
Doğan,Battal Bayar,Mahmut Bayar, ve burada adlarını tek tek yazamadığım
yüzlerce Çamşıhlı dostumuz bulundukları her alanda yaptıkları ticarette bile
Çamşıh adını kullanarak katkı koymuşlardır.

Ayrıca Gazi Türkyılmaz dostumuzda Çamşıh Kültürünü yaymada yoğun emek harcayan
dostumuzdur. iki yıldır Çamşıh Hüseyin Abdal Derneği genel başkanlığını yapan
bu dostumuzda zaten 1996 yılından beri Çamşıh Hüseyin Abdal Derneğinde aktif
çalışan dostlardandır.Ayrıca Gödüklü kompleksine önemli katkılarda bulunmuş
Çamşıh hayranı eğitimcimizdir.Çamşıh'ın yoluyla suyuyla her türlü derdiyle bu
dostumuz özverili olarak emek verip ilgilenmiş başarılı olmuştur.

Çamşıh Hüseyin Abdal Derneği yöneticilerinden Müslüm Metin,Ali Yusuf
Erdoğan,Süleyman Erdoğan,Seyit Ali Toprak,Mehmet Ali Toprak,Hüseyin
Erdoğan,Hüseyin Yalçın,Ali Sönmez ve rahmetli Sait Erdoğan ,Rüstem Erdal
,Rüstem Yılmaz, Sadık Metin,Gülü Metin ,Battal Şahin,H.Gazi Şahin.Gökan Metin,
Hüseyin Şahin,Naci Toprak,H.Hüseyin Yalçın,Tekin Şimşek,Ali Şimşek,Mehmet
Karabudak ve daha burada adlarını yazamadığım yüzlerce Çamşıhlı Gençlerimiz
yaşlılarımız kadınlarımız kızlarımız da Çamşıhına faydalı olanlardandır.

Av.İsmail Metin yıllardır bıkmadan usanmadan Çamşıh kültürü için didinir durur
,Çamşıh Kültürüne en büyük katkıyı bu dostumuz koymuştur.Çamşıh Hüseyin Abdal
Derneğini kurduktan sonraki atakları tarihe mal olmuş onlarca kitapları ile
kültürümüze kazanılan en büyük miras işte budur.Ali Haydar Yalçının Çamşıhına gelmesi,Hüseyin Abdal Türbesinin  nakli ve birlikte hareket etmeleriyle Çamşıhıı yeniden yaratmaları,Festivallar kanaliyle Çamşıh nüfusnu tekrar geri getirmeleri çamşıhında canlılığı sağlamaları bu iki  üç insanı  tamamen özverili çalışmalarının emeği olan
Gödüklü kompleksiyle yakinen ilgilenip parası zamanı ve görüşleriyle hayata bakışıyla güzel bir Çamşıh
hayranı ve Çamşıh kültürünü yaşatmada her fedakarlığı yapan bir dost, 2007
yılına kadar uzun yıllar araştırmalar yaparak,çalışarak ÇAMŞIH AŞİRETLERİ VE
SOY SECERELERİ adında bir kitap çıkararak Çamşıh’a önemli katkı sağlamıştır.Son
yıllarda Çamşıh Hüseyin Abdal Derneğinin üyesi olduğu ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU
Derneği başkan yardımcılığını yaparak kültürümüze önemli katkılar sağlamaktadır.ABF
nin son Alevi açılımında Av.İsmail Metinin de önemli katkıları vardır.Bu
çalışmalar dolaysıyla Çamşıh'ı ünlendirmektedir.Tarihe geçecek önemli
kararlarda imzası olan bu dostumuzun emeği yüz yıllarca unutulmayacak bir
insandır.


Burada bakınız benim adımı yazmamış oysa ben de çok şeyler yaptım diyen
dostlarımız olacaktır. Bu dizeleri ben yazdığım için benim Çamşıh sevdamı
yazmıyorum dostlarım bak kendini övüyor diye gönül koyarlar. Beni ben değil
yapmışsam bir şeyler başkaları yazsın. Ben ve benim gibi daha yüzlerce
insanımız nerede nasıl Çamşıh’ına faydalı olmuştur Kültürünü yaymada neler
yaptığını yazabiliriz ama bu sayfalar almaz.

Bunları yazmamdaki maksat bu yazılarımızı okuyan gençlerimizin örnek almaları
içindir. Oysa günümüz gençlerimizin bir bölümünde görüyorum ki yöneticileri
beğenmez veya kıskançtır veya çekememezliktir. Büyüklerine karşı saygıda
sevgide kusur eder üstelik bunu herkesin gözü önünde yapar. Çamşıh ve Kültürüne
ne maddi ne manevi hiçbir katkısı olmaz ama onları kırma pahasına da olsa
kendisine ters gelen şeyi yazmadan konuşmadan duramaz bu da bizim
Çamşıh’lıların bir hassasiyetidir.

Gençlerden dileğimiz üreten ve sorgulayan gençlik olma hassasiyetini şiar
edinmeleridir.

Bizim istediğimiz bu yola baş koymuş gönül vermiş katkı koymuş büyüklerimizi
Çamşıh sevdalılarını kırmadan saygı duyulmasını sağlamak ve sağken kadir
kıymetini bildiğimizi ona hissettirmektir ve onları geleceğe taşımaktır.

Bu çalışmalar ve emekler hiç bir şey beklemeden dünyanın her yerinde kendi
kültürünü yayma fırsatlarını elde ettiklerinde karşılıksız çalışmalardır. Ben
inanmıyorum ki Çamşıh Kültürü ve Çamşıh beldesini kullanarak kendisini devamlı
gündemde tutan kendi reklamını yapan ve bundan bir menfaat elde eden şahıs veya
şahıslar olsun.

Bir gün yapılanlar burada görüldüğü gibi görülüp kayıt altına alınarak topluma
mal edilecektir. Emek karşılıksız kalmaz, bir gün teşekkür edilir ve minnettar
olunur. Şu an benim yaptığım da budur.

Ben Çamşıh hayranı ve neferi olarak burada Çamşıh Bölgesini, Çamşıh Kültürünü
ve Ozanlarını tanıtmada yaymada, Çamşıh da birlik ve beraberliği sağlamada
emeği geçenlere şükranlarımı sunuyor derin saygı ve sevgilerimi bildiriyorum.

Saygılarımla

Çamşıh Hüseyin Abdal Derneği onursal başkanı
Ali Haydar Yalçın

Son Güncelleme: Pazartesi, 02 Nisan 2012 20:19
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile