Çamşıh Ozanları

aliertekin mehmetalikarababa alirizayalcin fezullahcinar mahmuterdal
ali metin
aliertekin mehmetalikarababa alirizayalcin fezullahcinar mahmuterdal
Ozan Mahmut Erdal PDF Yazdır e-Posta
Ali Haydar Yalçın tarafından yazıldı.   
Pazar, 27 Şubat 2011 22:00

alt

DİVRİĞİ GAZETESİ

OZANLARIMIZ

Yayın Tarihi.01.10.2007 Sayı . 14


OZAN MAHMUT ERDAL


Günümüzün Çamşıh Ozanlarından Mahmut Erdal’ı sanırım tanımıyan azdır.Yıllarca bıkıp usanmadan Radyolarda Televizyonlarda programlar yaparak ozanlık geleneğini yaşattığı gibi,  Türklerimizi,Deyişlerimizi,Destanlarımızı,Ağıtlarımızı icra eden  yaşlı ve genç ozan ve sanatçılarımızı da tanıtmada ön sırayı alan bir büyüğümüzdür.2007 yılı başından beri de DEM TV de program yaparak  kültürümüzün tanıtımında ilerlemiş yaşına rağmen olağan üstü gayret göstererek  yaptıkları fedakarlıklarından dolayı burada şükranlarımı sunuyorum.  Mahmut Erdal 1938 de Çamşıh Şahin köyünde doğmuştur. Mustafa ve İsmihan'ın oğludur. Annesi "İso Ana", babası da yıldız ilmi ile meşgul olduğu için çevrede "Kambur Hoca", olarak tanınmıştır. Mahmut ailenin Tamey ve Zöhre'den sonra üçüncü çocuğudur. Çocukluğu sefaletle geçmiştir. On beş yaşında halası Fitoz'un kızı Şirin'le evlenmiş; bu evlilikten dört çocuğu olmuştur. Askerlik hizmetini Erzincan'ın Tercan ilçesinde yapmıştır.

İlkokulda iken saza heves etmiş olan Mahmut Erdal ilk sazı, Sincanlı Ağa Dayı'nın yaptığı sazdır. Saz çalmada, Battal Karababa, Ali Metin ve İsmail Ağa'nın büyük yardımlarını görmüştür. 1955'te Ankara'ya gelip Muzaffer Sarısözen'le tanışmış ve onun yönettiği Yurttan Sesler programına katılma imkânı bulmuştur. Her hafta Şemsi Belli'nin "Adım Adım Anadolu" isimli programına katılmış; orada Çamşıh türküleri söylemiştir. Bu dönemde Âşık Veysel, Ali İzzet Özkan ve Âşık Hüseyin'le tanışmış, onların takdirlerini almıştır. 1958'de Divriği Madenlerinde işe başlamış, burada iki yıl kadar çalışmıştır. 1963'te Ankara'ya taşınmış, Ankara'da plaklar doldurmuştur. 1965'ta Ankara Radyoevine girmiştir. Pek çok plak yapmıştır. Gerek Anadolu'da gerekse yurt dışında pek çok konser vermiştir. Sonra, bir plak evi açmış, bir süre sonra radyoevinden ayrılarak plak işi ile ilgilenmeye başlamıştır. 1975 yılında bir hadiseye kızdığından dolayı mesleğinin zirvesindeyken saz çalmayı bırakmış ve 25 sene saz çalmamıştır. 1980'li yıllarda İstanbul'a göçmüş, orada ticaretle uğraşmıştır. 1993 yılında tekrar saza söze dönmüştür. İstanbul'da Âşık Zevraki ile karşılaşmasından sonra, sanat yolunda yeni arayışlar içinde olmuştur.

Genellikle sosyal yaralar ve buna bağlı olarak öğüt niteliğinde şiirler yazmıştır. Şiirlerinde mahlas olarak adını ve soyadını birlikte kullanmıştır. Çamşıh yöresi ezgilerinin yayılmasında büyük oranda rolü olmuştur. Flash TV'de âşıklarla ve türkülerle ilgili olarak haftalık program yapmıştır. Sanat dönemi iki cephede ele alınabilir: Yirmi beş yaşına kadar olan ilk dönem, elli beş yaşından sonraki ikinci dönem. Birinci dönemde daha ziyade aşk ve sevgi konularında şiir yazmıştır. İkinci dönemde ise Alevi düşüncesini, laikliği ve sosyal yaraları yansıtan şiirler ortaya koymuştur.

Toplam olarak 52 adet 45'lik plak, on beşten fazla kaset çıkarmıştır. Okuduğu türküler içinde kendi parçalarının yanı sıra Âşık Ali Ertekin'in şiirlerine ağırlık vermiştir. Halk müziği repertuarına pek çok türkü kazandırmıştır. Yine Dertli Dertli İniliyorsun (1995). Bir Ozanın Kaleminden (1999) adlarında iki kitabını yayımladı.

* Kaynakça : Mahmut ERDAL, Yine Dertli Dertli İniliyorsun, Ankara, 1995, s. 12-14. / Mahmut ERDAL, Bir Ozanın Kaleminden, İstanbul, 1999. / Hüseyin Gazi METİN, Alevilikte Cem, Ankara 1997, s. 408-410.


AYRICA

DİVRİĞİ GAZETESİ

Nisan 2008 sayısı


OZAN MAHMUT ERDAL’IN 58. SANAT YILI ANISINA YAQZDIĞIM YAZI


 Bizler Alevi toplumu olarak Türkülere gönlünü veren bu kültürü içimize sindiren ekmeğimiz aşımız gibi gördüğümüz türküleri yüz yıllardır yaşatarak bu günlere ozanlarımız sayesinde getirmiş bir toplumuz. Hep kendi kendimizi eleştirip söyleriz ya Âşık Veysel’e, Feyzullah Çınar'a daha nice ozanlara sağlığında değer vermemiş öldükten sonrada baş tacı yapma yarışına girmişiz deriz ya. Bizler bu geleneği yıkarak hem yitirdiğimiz ozanlarımızı her yıl yâd edelim hem de sağ ozanlarımızı her yıl onure edelim sahip çıkalım bu kültürün geleceğe taşınmasında emeği geçenlere saygı, sevgi gösterelim ve onların son günlerini sağlıklı ve mutlu şekilde geçirmesini yanlarında olarak gösterelim istedik. Bu nedenle  Ozanlar diyarı Sivas Divriği Çamşıh Ozanlarından Değerli Ozanımız Mahmut Erdal’ın Kültürümüze 58 yıl emek vererek bu günlere gelişini kutlamak amacıyla kısaca sizlere aktarmak ve Ozanımızı tanıtmak istiyorum,

 Mahmut Erdal 1938 yılında Divriği, Çamşıh Şahin köyünde doğmuştur. Mustafa ve İsmihan Erdal’ın oğludur. Annesi "İso Ana", Babası da "Kambur Hoca", olarak tanınmıştır. Mahmut Erdal ailenin Tamey ve Zöhre'den sonra üçüncü çocuğudur. Çocukluğu sefaletle geçmiştir. İlk Okulu köyünde okumuş 1953 yılında On beş yaşında halası Fitoz'un kızı Şirin'le evlenmiş; bu evlilikten Meryem, Sami, Selma ve Erkan adında dört çocuğu vardır. Askerlik hizmetini Erzincan'ın Tercan ilçesinde yapmıştır.

 Saz çalmasını öğrenmede, akrabaları Battal Karababa, Âşık Ali Metin ve Hüseyin Ağa'nın büyük yardımları olmuştur. 1955'te Ankara'ya gelip Muzaffer Sarısözen'le tanışmış ve onun yönettiği Yurttan Sesler programına katılma imkânı bulmuştur. Her hafta Şemsi Belli'nin "Adım Adım Anadolu" isimli programına katılmış; orada Çamşıh türküleri söylemiştir. Bu dönemde Âşık Veysel, Ali İzzet Özkan ve Âşık Hüseyin'le tanışmış, onların takdirlerini almıştır. 1958'de Divriği Madenlerinde işe başlamış, burada iki yıl kadar çalışmıştır. 1963'te Ankara'ya taşınmış, Ankara'da müzik çalışmalarını hızlandırmış plaklar yapmıştır. 1965'ta Ankara Radyoevine girmiş müzik çalışmalarını kesmeden pek çok plak yapmıştır. Önceleri geleneksel türküler söyleyen Erdal, zamanla önceki âşıkların şiirlerini bestelediği gibi kendi türkülerini de yazdı. Bir süre başka âşıklarla birlikte Türkiye’nin çeşitli bölgelerini dolaşarak konserlere katıldı. Ayrıca özellikle 1970’li yıllar olmak üzere Türkiye dışında da birçok konser verdi. Sonra, bir plak evi açmış, bir süre sonra Radyoevinden ayrılarak plak işi ile ilgilenmeye başlamıştır.

 1975 yılında mesleğinin zirvesindeyken saz çalmayı bırakmış ve 25 sene saz çalmamıştır. 1980'li yıllarda İstanbul'a göçmüş, orada ticaretle uğraşmıştır. 1993 yılında tekrar saza söze dönmüştür. İstanbul'da Âşık Zevraki ile karşılaşmasından sonra, sanat yolunda yeni arayışlar içinde olmuştur.  Genellikle sosyal yaralar ve buna bağlı olarak öğüt niteliğinde şiirler yazmıştır. Şiirlerinde mahlas olarak adını ve soyadını birlikte kullanmıştır. Çamşıh yöresi ezgilerinin yayılmasında büyük oranda rolü olmuştur. Sanat dönemi iki cephede ele alınabilir: Yirmi beş yaşına kadar olan ilk dönem, elli beş yaşından sonraki ikinci dönem. Birinci dönemde daha ziyade aşk ve sevgi konularında şiir yazmıştır. İkinci dönemde ise Alevi düşüncesini, laikliği ve sosyal yaraları yansıtan şiirler ortaya koymuştur. Özellikle derleyip aktardığı türküler, Çamşıh’ı yöresinin uzun havaları, kendi deyişleri ve semahları ile halk kültürüne büyük katkılar sağlamıştır.
Toplam olarak 83 adet 45'lik plak, 15 adet kaset çıkarmıştır. Okuduğu türküler içinde kendi parçalarının yanı sıra Âşık Ali Ertekin'in şiirlerine ağırlık vermiştir. Halk müziği repertuarına pek çok türkü kazandırmıştır. 1995 de Yine Dertli Dertli İniliyorsun. 1999 yılında yazdığı Bir Ozanın Kaleminden adlarında iki kitabı yayımlanmış olup. 8 Baskı yapan bu kitabı çok ilgi toplamıştır.

Yıllarca bıkıp usanmadan Radyolarda Televizyonlarda programlar yaparak ozanlık geleneğini yaşattığı gibi,  Türkülerimizi, Deyişlerimizi, Destanlarımızı, Ağıtlarımızı icra eden yaşlı, genç ozan ve sanatçılarımızı da tanıtmada ön sırayı alan bir büyüğümüzdür.1995–96 yıllarında Flash TV'de haftalık programlar yapmıştır. 2007 yılı başından beri de DEM TV de program yaparak genç ozan ve sanatçılarımızın tanıtımını yaptığı gibi Alevi kültürünün tanıtımında da ilerlemiş yaşına rağmen olağan üstü gayret göstererek aktif çalışmalar yapmaktadır. .Değerli Ozanımız Mahmut Erdal’a kültürümüze yaptığı katkılarından,58 yıl bizleri en iyi  şekilde temsil ederek halkın dili, yüreği gözü  olma yolunda bir ömür verdiğinden dolayı şükranlarımızı sunuyor, uzun ömürler diliyor teşekkür ediyoruz.

  Bu yazımla tüm türkü dostlarını, ozan ve Şair dostlarını 09.Mayıs.2008 de Salon Figaro'ya MAHMUT  ERDAL 58. Sanat yılı Halk  Konserine  davet ediyor, orada görüşmek üzere saygılar sunuyorum.

A.Haydar Yalçın


ÖLÜMÜYLE İLGİLİ

Merhaba,
Değerli ozanımız MAHMUT ERDAL son bir kaç yıldır akciğer kanseri ile mucadele etti ancak bu hastalık maalesef büyük ozanımızı elimizden aldı.Çamşıhındaki son ÇINAR'da devrildi.

Bu Çınar'a Çamşıh'lılar hem İstanbulda hem de Çamşıh'ta tüm sevenleri eş dost akrabaları her iki törene de katılıp son görevlerini yerine getirdiler.

Çamşıh Hüseyin Abdal Derneği yöneticileri de büyük ozanımızın hem İstanbuldaki töreni hemde Çamşıhtaki töreni organize ederek büyük ozana olan saygı sevgi ve değerini göstererek hizmet etmiştir.
Çamşıh Hüseyin Abdal Derneği yöneticileri yıllar önce aldığı bir kararla Çamşıh Ozanlarımızın hak ettiği değeri görmesi ve unutulmamaları için Hüseyin Abdal Dergahı arkasında 8-10 mezar için bir alan açarak sadece Ozanların mezarlarının nakledileceği halka açık olmayacak bir düzenlemenin yapılmasını öngördüğü ancak gerekli alt yapıyı yapmakta geç kalındığı için " Televizyonlarda alt yazıda bahsedilen Mahmut Erdal'ın Çamşıh Hüseyin Abdal Cemevine gömülmesi" haberini hem bundan dolayı hemde ailesini ikna edemediğimiz için uygulayamadığımızı tüm dostlarımıza bildirmek istedim.

Dernek ileri tarihlerde anıt mezarlar yaparak değerli ozanlarımızın unutulmamasını sağlayacak ozanlarımızı hem web sayfalarında hemde Çamşıhında canlı tutmaya devam edecektir.
Gelecekte Çamşıhına büyük katkıları olacağına inandığımız Ozanlarımızın toplu halde orada olmaları Çamşıhının büyümesine kültürünün yaşatılmasına katkı sağlayacağı bir gerçektir.
Gençlerimizin Dernek etrafında birlik beraberlik içinde olmaları ve değerlerine sahip çıkmaları gerekmektedir.

Değerli Ozanımız MAHMUT ERDAL'ın cenazesinde İstanbulda Köyde ilgilerini esirgemeyen çalışan emek veren tüm canlara buradan teşekkür ediyorum.

Değerli Hocamızın Ruhu şad olsun.Işıklar içinde yatsın.

sevgilerimle
alihaydaryalçın

ANMA GÜNLERİ

Değerli ozanımız MAHMUT  ERDAL sayısız Çamşıh türküleri,sayısız eserleriyle bu kültüre katkı koyan büyük ozanlardan biri olarak yaşamını sürdürmüş 07.07.2010 tarihinde hayata gözlerini yummuştur.

Hayalin karşımda her an her zaman
Silmedin gönlümden karelerini
Eğer senden bana fayda yok ise
Arayım derdimin çarelerini

Mahmut Erdal destan oldum dillerde
Haber bekledim esen yellerde
Kulağım haberde gözüm yollarda
Uzattın hasretlik aralarını

İlerlemiş yaşına rağmen çeşitli Radyo Tv lerde programlar yaparak hem ozanları sanatçıları tanıtmış hemde ozanlık geleneğini yaşatmış bu kültüre çok hizmet etmiş bir insandır.

Biz Çamşıh Hüseyin Abdal Derneği olarak bu değerli ozanımızı unutmayacak unutturmayacağız.Diğer ozanlarımız gibi gelecek yüz yıllara taşımak için gayret sarfedeceğiz.

Çamşıh Şahin köyündeki mekanında huzur  içinde yatsın.

Aramızdan ayrılışının 1. yılında Ünlü Ozanımız MAHMUT ERDAL'I  saygı ve sevgi ile anıyoruz.

ÇAMŞIH HÜSEYİN ABDFAL DERNEĞİ

SİTE YÖNETİMİ

ALİ HAYDAR YALÇIN

Deli gönül hangi dala konarsın ölem konarsın
Senin tutunacak dalın mı kaldı kardaş dalın mı kaldı
Ahu feryad ile niçin yanarsın ölem yanarsın
Senin dert çekecek halın mı kaldı gönül halın mı kaldı

Yerin yok yurdun yok nerde kalırsın gönül nerde kalırsın
Her güzel yüzü dostun mu sanırsın kardaş
Bunca derdi sen üstüne alırsın gönül alırsın
Senin dert çekecek halın mı kaldı kardaş halın mı kaldı

Eller seni yalan ile uyutur gönül uyutur
Eşini dostunu varıp unutur kardaş unutur
Gider bir bilmeze gülüm unutur gönlüm unutur
Bülbüller ötecek bağım mı kaldı gönlüm bağım mı kaldı

Sıvas - Divriği - Mahmut Erdal

BOŞTAN İBARET

Faydan yoksa tabiata insana
Ömrün gelir geçer boştan ibaret
Gelip geçicidir güvenme cana
Kanat çırpar uçar kuştan ibaret

Alıcı kuş gibi yırtıcı olsan
Bakmaya kıyılmaz nevcivan olsan
Sırtı yere gelmez pehlivan olsan
Ecel çelme takar tuştan ibaret

Ak düşer saçına buruşur yüzün
Sis çöker önüne puslanır gözün
İlenmeye başlar oğlun ve kızın
Tesellin gözdeki yaştan ibaret

Cem olur cemaat ısınır suyun
Paşa mı bey misin fark etmez soyun
Mevtine kesilir koç veya koyun
Can için verilen aştan ibaret

Mahmut Erdal bir gün kabrin kazılır
Eşin dostun yarenlerin üzülür
Ak üstüne kara künyen yazılır
Başına dikilen taştan ibaret
AŞKIN ALEV OLDU YANAR İÇİMDE
Aşkın alev oldu yanar içimde
Gelde şu halimi görde öğle git
Derbederim siyah yoktur saçımda
Biçare halimi görde öyle git.

Öyle git öyle git nazlım öyle git
Ne hallere düştüm geldim gör de öyle git

Aramıza girdi bir kara çalı
Soldurdu yaprağı kuruttu dalı
Uzadı saçlarım mecnun misali
Bari şu halime gülde öyle git

Öyle git öyle git nazlım öyle git
Ne hallere düştüm görde öyle git

Paslandı çalınmaz teller sazımda
Birben gülemedim bahar yazımda
Yaş kurumaz oldu iki gözümde
Akan göz yaşımı silde öyle git

Öyle git öyle git nazlım öyle git
Ne hallere düştüm gör de öyle git

NEFES HARCEYLEME
Nefes harceyleme salma araya
Bir özün bilmeze bildiremezsin
Müşteri olmadan gelip geçene
Gel al demeyinen aldıramazsın

Ne güzel kapıdır görünen kapı
Ordan gelir geçer kulların hepi
Yüzbin emek çeksen yapılmaz yapı
Kumdan duvar örme kaldıramazsın

Derviş Alim derki koyman hayını
Herkes beğenmiştir kendi huyunu
Dibi delik kaba hakkın suyunu
Taşıyıp yorulma dolduramazsın

BOŞUNA
Gönül tohumunu boz taş üstüne
Mahsul alamazsın ekme boşuna
Üfleyip püfleyip doksan dokuzu
Bir yarar sağlamaz çekme boşuna

Can tutma kafeste bırak hür olsun
Görmediğin gördüm deme sır olsun
Yanlış işe mürşit olsun pir olsun
Divan durup boyun bükme boşuna

Varlığında o girenler koluna
Yoksul düşsen ayak basmaz çuluna
Vefasız duyarsız dostun yoluna
Ağlayıp gözyaşı dökme boşuna

Sen ki hiçbir işe yaramıyorsan
Özünü yerlere seremiyorsan
Gelişen tekniği göremiyorsan
İsraf edip ışık yakma boşuna

Mahmut Erdal hakka bağla özünü
Kendini bilmezden çevir yüzünü
Eşin bile dinlemezse sözünü
Dert edip kafana takma boşuna

http://www.youtube.com/watch?v=RdKz3U29vX0
http://www.youtube.com/watch?v=BBPJCmLFTmw
http://www.youtube.com/watch?v=2F_asfKs2tc
http://www.youtube.com/watch?v=weJA9wmw-X4
http://www.youtube.com/watch?v=zJSV8diO0cA

http://www.youtube.com/watch?v=Ct5h_BI_cGU

http://www.youtube.com/watch?v=oKVP70KHPiohttp
http://www.youtube.com/watch?v=oKVP70KHPio
http://www.youtube.com/watch?v=zohzWkRkKzU
http://www.youtube.com/watch?v=eX-b7Uu6n-w
http://www.youtube.com/watch?v=u3DQTLrmMpo
http://www.youtube.com/watch?v=XInYAEp75ck


http://de.youtube.com/watch?v=M_Tg7LyDGQw

http://de.youtube.com/watch?v=ZoAtby_oPaM

http://de.youtube.com/watch?v=S2q2_b973ug

http://de.youtube.com/watch?v=hWGPapH7nnY

http://de.youtube.com/watch?v=Zac38JY7jRU

http://de.youtube.com/watch?v=E7AxMLj8Tqs

http://de.youtube.com/watch?v=fEUnwQstIUM

http://de.youtube.com/watch?v=YxufcSRnHPk

http://de.youtube.com/watch?v=B3YBuW7tyOs

http://de.youtube.com/watch?v=wX9XPh8DyZ4

http://de.youtube.com/watch?v=bA7qmSJBSq8

http://de.youtube.com/watch?v=HdC78-mR94I

http://de.youtube.com/watch?v=0mNRNTjW7vg

http://de.youtube.com/watch?v=T-LrA4eXKb4

http://de.youtube.com/watch?v=V_BdAI6zDuY

http://de.youtube.com/watch?v=CbUIrEPn4YQSon Güncelleme: Pazartesi, 23 Ocak 2012 21:29
 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile